Digitale schoolboeken - Injona® Maakt digitale lezen en luisteren mogelijk.

Injona ®

Injona
Maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.
Ga naar de inhoud

Digitale schoolboeken

Alle digitale schoolboeken / content van Injona zijn toegankelijk
voor alle ICT hulpmiddelen, dyslexie software en voorlees software.

Alle digitale schoolboeken (leer-lees en werkboeken) kunnen geschikt gemaakt worden voor alle dyslexie software zoals: Kurzweil 3000,Claro-read, sprintplus,L2s, voorlees functie van Apple en apps.  
De digitale boek bestanden zijn verkrijgbaar voor alle lage van het onderwijs zoals basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, MBO, en HBO maar ook voor mensen op de werkvloer en het bedrijfsleven.  
Wij zijn in staat om uw documenten/school-studieboeken te verwerken, tot een bewerkt digitaal bestand te denken aan PDF of Kes. Onze bestanden zijn van zeer goede kwaliteit en daarbij natuurlijk is er rekening gehouden dat het kleine werkbare bestanden zijn voor een optimale werking van de ICT hulpmiddelen of voorleessoftware.  

Kwaliteit van de digitale boeken van Injona

De kwaliteit van digitale schoolboeken van Injona voor dyslexie software is afhankelijk van de bewerkingen die nodig zijn voor goede uitspraak of te wel. Het daadwerkelijke OCR proces (of te wel verwerken van een plaatje naar leesbare of herkenbare tekst) is echter complex gebeuren wat behoorlijk tijd rovend is. Onze digitale bestanden worden voor 95% gelezen door alle ICT hulpmiddelen. En daar bij is de lees volgorde toe gevoegd ook de extra kopjes onder de plaatjes de digitale bestanden zijn beveiligd door een wacht woord die de scholen eventueel zelf kunnen aanpassen. Ook voor slechtziende kunnen de bestanden tot 1000 % vergroot worden.  

Beschikbaar stellen van digitale schoolboeken

Vanaf het schooljaar 2009/2010 zijn de scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs verplicht het beschikbaar stellen van digitale leermiddelen voor hun leerlingen te vergoeden. Dit geldt dus ook voor aangepaste versies van die leermiddelen.  
Iedere school kan bij Injona voor zijn leerlingen met een dyslexie of andere leesbeperking de aangepaste schoolboeken bestellen.
Voordelen

De digitale bestanden van Injona hebben de volgende voordelen:

  1. Zijn kleine en werkbare bestanden (zodat alles snel en gemakkelijk werkt).Het digitaal boek bestand wordt op gedeeld in submapjes van 40 tot 50 blz per map.
  2. Het totale digitale bestand wordt op een CD-rom, DVD of USB stick gebrand dat u in bruikleen heeft volgens de licentie overeenkomst.
  3. De bestanden zijn beveiligd met een wacht woord die eventueel door de scholen kan worden aangepast.
  4. De leesvolgorde is ook toegevoegd aan het bestand.
  5. Verder helpen wij u bij met het goed opzetten van een overzichtelijk Excel bestand waar u als school alleen de namen van de leerlingen en de ISBN nummers van de schoolboeken en de klas invult.
  6. Van uit het gemaakte excel bestand kijken we samen welke digitale boek bestanden nodig zijn en wordt er een licentie overeenkomst opgesteld.
  7. Hierdoor nemen wij u een hoop werk en extra tijd uit handen, en wordt het een overzichtelijker geheel en natuurlijk zorgen wij er voor dat alles op tijd geleverd wordt zodat de school of instelling zelf alles op de server of Magister kan zetten.
    

Hoe werk het?
U meldt zich aan bij Injona dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke boeken u als school of scholen nodig heeft. Dan wordt er en excel bestand gemaakt van alle leerlingen met een leesbeperking en de studieboeken die nodig zijn. Injona denkt met u mee van A tot Z heeft een persoonelijke benadering en is transparant.Injona scant studie/schoolboeken in, mits dit boek in uw bezit is.

Algemeen
Door een uitgebreide scanservice waarbij wij gebruik maken van onze kennis en expertise, professionele scanners en de nieuwste innovatie technieken die up to date zijn. Er kan op het door u aan te leveren tekstbestanden en boeken © copyright van toepassing zijn. Als dat zo is mag alleen de persoon met een leesbeperking de digitaal omgezette bestanden gebruiken. In dat geval is het niet toegestaan om het digitale bestanden te kopiëren of aan derden ter beschikking stellen dan wel te verspreiden.

De afspraken met de  scholen en instellingen voor het leasen van de  digitale schoolboeken worden vast gelegd in een licentie overeenkomst.

De licenties zijn voor scholen en instellingen bedoeld, die dezelfde digitale bestanden voor meerdere leerlingen met dyslexie of een andere leesbeperking nodig hebben. Injona biedt u daarmee de mogelijkheid om voor een periode van 1 a 6 schooljaren een CD-rom/DVD en usb stick te leasen met een digitaal boekbestand/content naar keuze. Dit wordt dan samen vast gelegd in een Overeenkomst met de school/instelling en Injona.
De boeken blijven bij Injona op geslagen, als Cd-rom/DVD terug zijn gestuurd volgens de licentie overeenkomst dan worden de boeken ook weer terug gestuurd. Voor elke te digitaliseren boek bestand moet de gegevens worden ingevuld op het opdrachtformulier voor desbetreffende leerling van wie is vastgesteld dat hij/zij dyslexie of eenandersoortige leesbeperking heeft.
Een kopie van de deskundigenverklaring dient bijgevoegd te worden. Dit alles is nodig om het digitaliseren en kopiëren juridisch te waarborgen.
Wij helpen u bij met het opzetten van een overzichtelijk excel bestand waar de scholen alleen de namen van de leerlingen en de ISBN nummers van de schoolboeken en de klas invuld. Vandaar uit kijken we welke licenties nodig zijn en wordt er een licentieovereenkomst opgesteld. De digitale bestanden/content wordt per dvd of cd naar de school of instelling gestuurd. Deze kan dan de school of instelling eventueel zelf op de server of Magister zetten . Zodat elke leerling met zorg behoefte zijn studiepakket op zijn iPad of laptop kan zetten. Daar mee nemen wij u een hoop werk en tijd uithanden en wordt het allemaal overzichtelijker. Deze extra service is gratis en zit in de prijs inbegrepen van de licentie overeenkomst zo kijken we samen per schooljaar wat er eventueel nodig is. Injona denkt graag met u mee.
Alle content van Injona kan natuurlijk ook gebruikt worden op de alle Apple producten zoals iPad en iPhone en met of zonder gebruikt te maken van voorlees apps.

Meer info over onze diensten ? Bel ons .........

Copyricht © Injona 2010-2020
Het INJONA logo is een geregisteerd handels merk. Ontwerp:Ruud en Injona studio.
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.In onze privacyverklaring (pdf) informeren wij je over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
 
Terug naar de inhoud