Wat is Dyslexie? - Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is Dyslexie?

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leesprobleem en schrijfprobleem. Zoals u misschien zelf al weet hebben dyslecten een (groot) leesprobleem. Dat betekent vaak dat ze een lagere AVI-score hebben dan het gemiddelde kind. Ook kan uw kinderen moeite hebben om de tekst met begrip te lezen of moet daarvoor veel inspanning geleverd worden.
Dat ligt niet aan de kinderen maar aan de handicap/ beperking. Kinderen met dyslexie zijn na een hele schooldag (week) vaak helemaal op en dat kan zich openbaren in hoofdpijn of andere medische klachten.
Hoe komt dat en wat is de oplossing? Meestal wordt dyslexie omschreven als ' niet goed kunnen lezen'. Nou is dat natuurlijk een breed begrip. Dyslectische mensen hebben moeite met het maken van de koppeling tussen geschreven en gesproken taal. Oftewel: Je ziet een woord maar herkent het niet. En dus weet je niet wat er staat. Mensen met dyslexie hebben moeite met technisch lezen en spellen. Ze herkennen woorden niet automatisch. Het is moeilijk om van letters één woord te maken. Het is ook moeilijk om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Daarom is het voor dyslectische mensen ook moeilijk om te begrijpen wat er in een zin staat. Wat er precies bedoeld wordt. Want als je wilt begrijpen wat een zin betekent, is het belangrijk dat je vloeiend kan lezen. Dyslectische mensen hebben daar moeite mee, maar proberen toch snel te lezen. Vaak zie je dan dat ze woorden over slaan. Of ze lezen een woord dat er niet staat, maar waarvan ze verwachten dat het woord er staat. Ze gokken eigenlijk wat er staat. Mensen denken dan soms dat dyslecten niet goed kijken, maar dyslectische mensen mankeren niks aan hun ogen. Het probleem ligt eigenlijk 'achter de ogen'. Ze kunnen wat ze zien niet goed herkennen als woorden.

Is dyslexie erfelijk?

Ja dyslexie is erfelijk, en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Als één van de ouders dyslectisch is hebben de kinderen een betrekkelijk grote kans om ook dyslectisch te zijn. Volgens de cijfers kan het variëren rond de 50% kans. Het vóórkomen van dyslexie in de familie is hiermee veruit de belangrijkste risicofactor.

Wat is de oorzaak van dyslexie ?

Het gaat om een neurologische aandoening. Dit betekent dat het te maken heeft met de informatie verwerking in de hersenen. In veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat om de informatie van het gelezen woord te ontcijferen in het juiste woord en dat op te slaan visuele of te interpreteren. De woorden worden dan als een woordbeeld gezien en op geslagen in de hersenen. Dyslecten moeten zich wel 2 keer meer in spannen om een tekst te lezen. Laat staan dat ze dan nog begrijpen wat er wordt gevraagd of geschreven. Dat laat al raden dat dit erg vermoeiend is en dat ICT-hulpmiddelen of te wel voorleessoftware een ware uitkomst kan bieden om met deze leesbeperking om te gaan.


Dyslexie  symptomen, kenmerken  die vaak voorkomen.

  1. traag lezen  (wat veel inspanning kost)
  2. radend lezen (verkeerd lezen en het verkeerd uitspreken woorden vervangen, weglaten)
  3. moeite met bepaalde klanken, zoals het onderscheid tussen uu-ui-eu
  4. zinnen maken die niet lopen en veel spelfouten maken
  5. moeite met het automatiseren van ei-ij, i-ie, ch-g onderscheid
  6. veel moeite hebben met andere talen zoals frans - duits – engels
  7. Hoofdpijn hebben na een lange schooldag of het lezen van een boek. (komt vaak door te veel inspanning leveren te veel op je tenen lopen)
  8. geen onzin woorden kunnen lezen
  9. de letters b-d omkeren in lezen en schrijven
  10. snel afgeleid zijn - moeilijk heden met concentratie

Wil je nog meer weten over dyslexie of heb je nog vragen kijk dan even wikipedia :klik hier


Handelen bij dyslexie:  remediëren, compenseren en dispenseren
Te vaak nog wordt er aangenomen dat remediëren, compenseren en dispenseren elkaar lineair opvolgen. Het gevaar van deze veronderstelling is dat remediëring achterwege gelaten wordt na een besluit tot compenseren van bijvoorbeeld een hardnekkig spellingprobleem. Ook als de vorderingen gering zijn dient het streven naar functionele geletterdheid het uitgangspunt te blijven. De vraag hierbij is echter: hoe kan je remediëren ,compenseren en dispenseren, gerealiseerd worden en vorm krijgen. Je eigen digitale voorlees maatje bied een heel goede manier om te compenseren en dispenseren van je lees en schrijf beperking zoals dyslexie daar bij ga je van zelf remediëren omdat je meeleest via de meeleest cursor zodat je automatisch de woorden herkent. Dus alle mensen van jong tot oud in onze samenleving kunnen hier van gebruik maken om weer te gaan lezen.
lees hier verder

Wilt je meer weten over dit onderwerp mail ons dan.


Welke ICT hulpmiddelen of dyslexie software zijn er?

L2S
Sprint
ClaroreadTeksten door iOS - Mac  laten voorlezen
De Apple Mac computer en Ipad met IOS die al standaard een voorlees functie heeft. En daar bij alle realspeak stemmen  van hoge kwaliteit zoals de nederlandse stem Xander aanwezig zijn.Het voordeel is dan ook dat je geen extra voorlees software hoeft te kopen. Verder zijn er ook app s die betaalbaar zijn lees hier onder verder.


De IOS is een gebruiksvriendelijke voorleessoftware dat in alle lagen van het onderwijs gebruikt kan worden. Het programma wordt ingezet voor mensen met dyslexie of met een lees bepreking. Uniek is de integratie met de softwareapplicaties op de computer, waardoor praktisch alle tekst op de computer kan worden voorgelezen. Het werkt ook op Internet Safari, maar ook PDF-files worden perfect voorgelezen.  kan gebruikt worden ter ondersteuning van het lezen, leren en studeren. wil u meer informatie neem dan even contact met ons op.
Met je Ipad en iPhone de digitaleboeken van Injona laten voorlezen.
     

Veel gebruikers van iPhone/iPad zijn er al lang naar op zoek? Voor die mensen heb ik goed nieuws er zijn goede apps uit van vBookz PDF Voice Reader. Die we zelf ook gebruiken en uit gebreidt getest hebben. Zodat je alles kunt laten voorlezen met een meeleescursor in Pdf. Klik op het plaatje voor de download of meer weten over.

Meer weten over Voice Reader klik hier
Meer weten over vBook PDF    klik hier    Alle boeken laten voorlezen via iBooks
Teksten laten voorlezen op de iPad of iPhone met meelees cursor.Als je een leesbeperking heb, kun je misschien niet alle teksten op het iPad-scherm lezen. Gelukkig heeft de iPad en iPhone een voorleesfuncties voor mensen die moeite hebben met lezen. Maar de voorlees functies is ook handig voor mensen zonder handicap. Kijk maar even op het filmpje hoe je het kunt inschakelen en hoe het werkt.

klik hier voor het stap gewijs  inschakelen van de voorlezen funktie op je iPad of iPhone.

Het instellen van de voorlees functie van Apple op je iPhone of iPad.
Copyright© 2010-2017 Injona®  Ontwerp Injona studio.
Het INJONA logo is een geregistreerd handelsmerk.
Injona - Postbus 41 - 5854ZG - Nieuw Bergen LB - Tel: 0485-215550.  
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu