Even voorstellen - Injona® Maakt digitale lezen en luisteren mogelijk.

Injona ®

Injona
Maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.
Ga naar de inhoud

Even voorstellen
Mag ik me even voorstellen mijn naam is Ruud en ben zelf ook dyslectisch. Ik heb altijd al moeite gehad met lezen en schrijven, maar daar heb ik mee leren leven. In die tijd ( jaren 70 ) men wist toen nog niet veel van dyslexie af, je werd vaak voor dom uitgemaakt.
Mijn dochter en zoon hadden ook moeite met lezen en schrijven. Zij werden in 2002 getest. Uit die testen bleek dat mijn kinderen ernstig dyslectisch waren. Vanaf toen ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om te compenseren.
In 2010 ben ik gestart met Injona om de kennis en expertise die ik heb op gedaan met het inscannen van school- studie boeken beschikbaar te maken  (content) voor mensen met een leesbeperking voor alle dyslexie software.
Naar 17 jaar ervaring weet ik als geen andere wat er op dyslexie hulpmiddelen -software gebiedt te koop is; vandaar ik graag de scholen en instellingen onafhankelijk adviseer bij het in zetten van Ict hulpmiddelen en daarbij ook beschikbaar stellen van de digitale scholenboeken.


Ik zeg altijd: Waar een wil is, is een weg.

Doelstelling:

Injona heeft als doel het ondersteunen van, helpen bij en informeren over de mogelijkheden van het compenseren van een leeshandicap, als leesproblemen of dyslexie.
Dit met een uitgebreide service voor het verzorgen van de content voor al uw ICT hulpmiddelen en in het bijzonder de iPad – iPhone. Daarbij geeft ik ook workshops/ Vaardigheidstrainingen  zoals : Je eigen digitale voorlees maatje.


Kortom: Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.Meer info over onze diensten    Bel ons........Copyricht © Injona 2010-2020
Het INJONA logo is een geregisteerd handels merk. Ontwerp:Ruud en Injona studio.
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.In onze privacyverklaring (pdf) informeren wij je over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
 
Terug naar de inhoud