Voorlees software - Injona® Maakt digitale lezen en luisteren mogelijk.

Injona ®

Injona
Maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.
Ga naar de inhoud

Voorlees software


ICT- Voorlees app / software als hulpmiddelen
De  ICT-hulpmiddelen/ voorlees software kunnen zowel remediërend, compenserend als dispenserend worden ingezet. Daarnaast biedt deze voorlees software zowel visuele (meeleescursor) als auditieve (spraaksoftware) input, bijvoorbeeld als een dyslect bij het lezen van een hoofdstuk uit het geschiedenisboek, luistert naar de voorlees stem en zelf – begeleid door de meelees cursor - actief mee leest met de tekst. Dyslecten kunnen dankzij compenserende software zelfstandiger werken, waardoor hun lees- en spellingachterstand geen invloed hoeft te hebben op hun kennisniveau. Vandaar een digitaal voorlees maatje uitkomst biedt voor alle dyslecten / mensen met leesbeperking van jong tot oud.Download hier de workshop/ vaardigheidstraining .
je eigen digitale voorlees maatje
Copyricht © Injona 2010-2020
Het INJONA logo is een geregisteerd handels merk. Ontwerp:Ruud en Injona studio.
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.In onze privacyverklaring (pdf) informeren wij je over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
 
Terug naar de inhoud